В Україні роботодавець платитеме великий штраф, якщо вказуватиме бажану стать чи віросповідання робітника

Роботодавців, які під час пошуку працівника вказуватимуть бажану стать особи – «тільки чоловіки/жінки», а також вік, національність, віросповідання, штрафуватимуть за ст. 24 -1 Закону України про рекламу на 65 тис. грн, з 8 січня 2022 року. Виняток – специфічна робота, яку можуть виконувати лише особи певної статі.

Штраф становить 10 мінімальних зарплат, тобто 65 тис. грн. Зараз мінімальна заробітна плата в Україні становить 6,5 тис. грн (з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн). Його виписуватиме Держпраця за результатами перевірки. Штраф повинен бути сплачений протягом 15 днів із моменту накладення.

У новій редакції статті 24-1 (Реклама послуг з працевлаштування) йдеться:
«Забороняється в оголошеннях про вакансії вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або тільки чоловікам, за винятком певної роботи, яку можуть виконувати виключно особи певної статі, висувати вимоги, які віддають перевагу жінкам чи чоловікам, представники певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законом, та випадків конкретної роботи, яку можуть виконувати лише особи певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства в профспілках чи інших об’єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови тощо».

Крім цих змін, що ініційовані законом «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» для боротьби з дискримінацією за ознакою статі», він вносить й інші небезпечні зміни.
Отже, цей закон фіксує таке визначення:
«Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що містить заяви та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою та/або про стереотипну роль чоловіків і жінок». Схоже, законодавці хочуть, щоб будь-які твердження про біблійну роль жінок і чоловіків були заборонені як стереотипні. Крім того, всі аспекти сімейних цінностей або сімейних стосунків можуть бути заборонені, оскільки їх можна вважати стереотипними».
Джерело

Добавить комментарий