Громадська рада при МОН наполягає на викладанні основ християнської етики у школах України

Громадська рада при МОН наполягає на викладанні основ християнської етики у школах України

8 червня відбулося чергове засідання Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, під час якого було обговорено актуальні питання забезпечення  подальшого викладання курсів морально-духовного спрямування, а також заслухано інформацію про проведення Всеукраїнських конкурсів „Юні знавці Біблії” та  „Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування”.

Під час засідання Громадська ради висловила свою повну підтримку навчальному посібнику для 5 класу за модельною навчальною програмою для 5-6 класів “Духовність  і  мораль  в  житті  людини  і  суспільства” (автори В. М. Жуковський, І. Л. Сіданіч та інші) та модельній навчальній програмі для закладів загальної середньої освіти «Основи християнської етики. 5–6 класи» (Жуковський В. М, Самолюк Г. С., Єрмак Г. В. та інші), внесених на розгляд  експертної комісії з громадянської освіти, правознавства, етики та предметів морального спрямування при МОН України з метою отримання відповідного грифу Міністерства.

Зважаючи на необхідність забезпечення права батьків на обрання викладання курсів морального спрямування у контексті реалізації типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, типові навчальні плани якої для 5-6 класів у рамках соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі передбачають можливість вивчення за вибором Етики / Культури добросусідства / Інших курсів морального спрямування, Громадська рада наголошує на  необхідності надання зазначеним посібнику і програмі грифу Міністерства освіти і науки України. 

Під час засідання було підтримано пропозицію щодо необхідності проведення робочої зустрічі у Міністерстві  представників авторських колективів вказаного посібника і програми, Інституту модернізації змісту освіти та Міністерства з метою визначення обґрунтованості зауважень щодо посібника і програми з боку членів експертної комісії з  громадянської освіти, правознавства, етики та предметів морального  спрямування, зважаючи на те, що значна частина цих зауважень носить ідеологічно обумовлений і маніпулятивний характер, викликає серйозні питання щодо своєї обґрунтованості (30 травня 2022 р. комісія з  громадянської освіти, правознавства, етики та предметів морального  спрямування при МОН України, розглянувши на своєму засіданні вищевказані програму і посібник, ухвалила рішення відхилити програму і направити посібник на доопрацювання, що фактично означає позбавлення батьків можливості обирати для своїх дітей викладання курсів морального спрямування, попри те, що таке право надано їм типовою освітньою програмою. На практиці це означає нав’язування дітям або програм з етики, або доволі сумнівної програми “Культура добросусідства”, яка містить елементи прямої пропаганди “гендерної ідеології”, без можливості обрати альтернативні курси, сформовані на засадах традиційних для українського народу моральних і духовних цінностей).  

Громадська рада висловила щиру подяку Міністерству освіти і науки України за підтримку проведення Всеукраїнських конкурсів „Юні знавці Біблії” та  „Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування”, а також інших важливих заходів, спрямованих на сприяння забезпеченню належного морально-духовного й національно-патріотичного виховання здобувачів освіти.

За результатами засідання Громадської ради 9 червня 2022 р. відбулася робоча зустріч керівництва Громадської ради з Міністром освіти і науки України С. М. Шкарлетом.

Учасники зустрічі наголосили на важливості підписання минулого року Угоди про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Також під час зустрічі було обговорено нагальні питання забезпечення подальшого викладання курсів морально-духовного спрямування у закладах освіти України. 

Зокрема, було порушено питання доцільності відновлення діяльність комісії з етики та предметів морально-духовного спрямування, з огляду на наявні об’єктивні відмінності між змістом і особливостями викладання курсів з громадянської освіти, правознавства, етики та предметів морального  спрямування, а також зважаючи на необхідність забезпечення фахового, виваженого і неупередженого розгляду проектів навчальної літератури та навчальних програм з курсів морального спрямування; наголошено на важливості своєчасного формування та надсилання до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій методичних рекомендацій Міністерства про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік з огляду на важливість таких рекомендацій для формування навчальних планів закладів освіти, зокрема у контексті забезпечення викладання курсів морального спрямування (у минулому році відповідні методичні рекомендації було сформовано і надіслано лише 22 вересня, що негативно вплинуло на формування навчальних планів, зокрема у контексті забезпечення викладання курсів морального спрямування, у той час як раніше такі рекомендації надсилалися завчасно перед початком нового навчального року).    

Також під час зустрічі було підтримано ініціативу Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та Національного університету “Острозька академія” щодо спільного проведення навчальних семінарів (вебінарів) для педагогів щодо особливостей реалізації програм “Духовність і мораль в житті людини і суспільства” й «Основи християнської етики. 5–6 класи», зважаючи на  важливість забезпечення можливості реалізації у закладах загальної середньої освіти вищевказаних навчальних програм.

Джерело

Wayfarer

Wayfarer

Залишити відповідь

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial